กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ค่ายตากสิน จันทบุรี) ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็ปไซด์หน่วย
 
กิจการที่สำคัญของหน่วย
 
 
ภาพกิจกรรมของหน่วย
     เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ผบ.พัน.ร.๒ ฯ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ฯ ร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘....อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๕๔๐ น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ผบ.พัน.ร.๒ ฯ พร้อมด้วย คุณชมนาด คำภิริมย์ ภรรยา และฝ่ายอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผบ.นย./ผบ.กปช.จต. ในการเดินทางมาเยี่ยม น.ส.นพลักษณ์ สร้อยเพชร....อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘ สนับสนุนวิทยากร ร.อ.วิทยา งามการ และ พ.จ.อ.วิสัย พิณธารทอง ให้กับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในการร่วมให้ข้อมูล การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี (ตำบลนมแม่ครบวงจร)....อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ผบ.พัน.ร.๒ ฯ พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี....อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๘ น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ ผบ.พัน.ร.๒ ฯ พร้อมด้วยนายทหาร ให้การต้อนรับคณะนายทหารใหม่ นย.ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ปี งป.๕๘....อ่านต่อ
น.ท.ชัยรัตน์ คำภิรมย์
ผบ.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย
.
 
ติดต่อเรา
พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ค่ายตากสิน อ.เมือง จว.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ E-mail  :  taksincamp@gmail.com
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ในลำดับที่
Web Counter
Web Counter